Zpracování cookies

Náš e-shop a partneři potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli zobrazovat informace týkající se Vašich zájmů.

Odmítnout vše můžete zde.


Ochrana soukromí

Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, dále pak podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů podle GDPR je Bohumil Husák, IČ 72127686 se sídlem Vyhlídka 275, 37001 Šindlovy Dvory (dále jen: „správce“). Koktaktní údaje správce jsou: Vyhlídka 275, 37001 Šindlovy Dvory, info@legan.cz, 727 812 022. Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován Bohumil Husák. Kontaktní údaje pověřence jsou: Vyhlídka 275, 37001 Šindlovy Dvory, info@legan.cz, 727 812 022

Kategorie osobních údajů a účel zpracování

Prodávající (správce) zpracovává údaje, které od kupujícího získal za účelem plnění objednávky, jedná se o následující kategorie:

 • fakturační kontakt včetně jména, e-mailu, adresy a telefonu
 • doručovací kontakt včetně jména, adresy a telefonu,
 • seznam objednaných produktů včetně počtu kusů a ceny.

Prodávající (správce) zpracovává údaje registrovaných uživatelů za účelem usnadnění budoucích objednávek a správy předešlých objednávek, jedná se o následující údaje: e-mail, seznam kontaktů včetně jména, adresy a telefonu.

Doba uchovávání údajů

Údaje potřebné k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a uplatňování nároků z tohoto vztahu uchovává správce po dobu nezbytně nutnou (5 let od ukončení smluvního vztahu). Údaje podléhající souhlasu se zpracováním (tj. zákaznický účet) bude správce uchovávat po dobu 3 let od posledního přihlášení.

Příjemci údajů

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby nebo firmy:

 • WeDeCom s.r.o., která zajišťuje provoz e-shopu, zastoupená jednatelem Jiřím Bláhou
 • smluvní dopravce Uloženka s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 14000 Praha 4
 • účetní firma Švihla s.r.o., Lázeňská 1314/41, 37316 Dobrá Voda u Č.Budějovic
 • internetový srovnávač Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 18600 Praha 8

Prodávající (správce) nepředá osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

Práva zákazníků

Z nařízení GDPR pro kupujícího vyplývá právo

 • na přístup ke svým osobním údajům,
 • na opravu osobních údajů,
 • na vymazání osobních údajů,
 • na omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost údajů
 • odvolat elektronicky souhlas se zpracováním na email správce info@legan.cz
 • podat stížnost k příslušnému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) budete-li se domnívat, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Prodávající (správce) přijal veškerá vhodná organizační a technická opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně či ztrátě a neoprávněnému zpracování, a to zejména:

 • zabezpečení webové aplikace proti běžným útokům.
 • zabezpečení přihlášení do webové aplikace heslem a poučení administrátorů o používání silných hesel.
 • provoz webových stránek na zabezpečeném protokolu HTTPS.
 • omezení přístupu k osobním údajům jen pro pověřené osoby.
 • nastavení vztahu mezi majitelem a provozovatelem e-shopu zpracovatelskou smlouvou.